Bezpečnost práce Liberec

JMK,s.r.o

Nabízíme profesionální řešení veškeré agendy spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany.

V rámci této služby nabízíme sledování legislativy, vedení a aktualizace příslušné dokumentace, vstupní a pravidelná školení, preventivní kontroly pracovišť, nonstop helpdesk, neomezené konzultace, hot-line pro řešení mimořádných událostí, ochranné pomůcky atd. (pracovní úraz, kontrola apod.).

To vše provádíme na základě osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č. 0011/01 /ČÚBP 11/2001/ a §10 , zák. č 309/2006Sb.,

Společnost JMK, s.r.o. nabízí také kompletní zajištění požární ochrany, v rámci kterého pro vaši společnost provedeme úplnou prověrku (audit) požární ochrany v rámci celé firmy (tj. ve všech budovách a na všech pracovištích). Následně v souladu s platnými právními předpisy vypracujeme veškerou dokumentaci s tímto úkonem spojenou a provedeme kompletní proškolení zaměstnanců (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany)

To vše opět na základě osoby odborně způsobilé v požární ochraně na základě ust. § 11, odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb. o PO (zpracování dokumentace PO, prevence na úseku PO, hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, školení atd.).

Nabízíme kompletní revizi prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení na základě odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů podle ustanovení §9 a 10 vyhl. MV Čr č. 246/2001Sb., ISO 11602-2 a to včetně kontroly průvodní dokumentace výrobce. Odborně způsobilé a oprávněné osoby pro montáž, údržbu a kontrolu požárních klapek, požárních prostupů a ucpávek, požárních vodovodů atd.

 

JMK, s.r.o. pro své klienty zajišťuje veškerá vstupní i pravidelná školení BOZP, PO a první pomoci včetně kompletní agendy s tímto související  (hlídání termínů, ověřování znalostí, certifikaci absolvovaných školení, přehledy o školení apod.).

Obsah školení  bezpečnosti práce a školení požární ochrany jsou založeny na legislativních požadavcích a obecných zásadách na BOZP a PO, které jsou společné pro všechna pracoviště.

|

Objednání služeb JMK, s.r.o. v Liberci

V případě, že máte zájem o navázání spolupráce se společností JMK, s.r.o. v rámci kterékoli z našich služeb, můžete tak učinit telefonicky, poštou nebo po internetu. Pokud již disponujete informacemi o základních požadavcích a podmínkách potřebných pro vybranou službu, zašlete nám  je prosím ve formě vyplněného poptávkového formuláře. Ihned po obdržení těchto informací s vámi naše společnost naváže kontakt a po následném upřesnění požadavků pro vás vypracujeme individuální objektivní nabídku.

|

Jak probíhá spolupráce

Správa povinností týkajících se bezpečnosti práce, protipožárních opatření a dalších bezpečnostních požadavků může být, v případě že ji řešíte sami, velmi složitou záležitostí. Pokud se však rozhodnete využít služeb společnosti JMK, s.r.o., budete se moci sami ihned přesvědčit o tom, že pokud si k řešení těchto problému zvolíte správného a spolehlivého partnera, všechny komplikace rázem zmizí a vy se budete moci opět nerušeně věnovat hlavnímu bodu Vaší činnosti. Neváhejte nás proto kontaktovat a nezávazně s námi prodiskutovat Vaše potřeby a požadavky.

|

Náš přístup

V oblasti zajišťování a správy bezpečnosti práce, protipožárních služeb, školení bezpečnosti a mnoha dalších  jsme profesionály již přes 18 let. Jelikož si plně uvědomujeme míru zodpovědnosti, která je s výkonem našeho povolání úzce spjata, striktně dodržujeme několik jednoduchých ale efektivních bodů, mezi něž patří Individuální přístup ke klientům, či naprostá otevřenost, v rámci které se snažíme o to, aby naši klienti byli za všech okolností maximálně informovaní o všech našich krocích.

JMK, s.r.o.
IČ: 622 44 736
DIČ: CZ622 44 736

Mánesova 1324,
470 01 Česká Lípa

Miroslav Michalík
Tel: + 420 481 126 183

Mobil: +420 603 454 876
E-mail: michalik@jmk07.cz

Antošová Helena
Tel: + 420 737 312 754

E-mail: antosova@jmk07.cz

Komerční banka
č.ú.: 35-8065990267/0100

www.bezpecnost-prace-liberec.eu/

Zkušenosti v oblasti poskytování BOZP a PO

Společnost JMK s.r.o. byla založena už v roce 1995 a zabývá se komplexními službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany zaměstnáváme držitele osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a odborně způsobilé osoby v Požární ochraně (PO).

Certifikace a oprávnění

  • JMK, s.r.o. – certifikát – spolehlivá firma (Informační portál Živé firmy udělil naší společnosti certifikát SPOLEHLIVÁ FIRMA.)
  • Oprávnění – Hasící přístroje (Osvědčení o absolvování odborného školení Kontrolní technik pro provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení – Oprávění Tepostop, s.r.o., Certifikát Hastex a Haspr, s.r.o., Zmocnění Kodreta Štefanov, s.r.o., Certifikát SVHP, Certifikát TUV Nord Czech
  • Oprávnění – Požární klapky (Osvědčení Mandík, a.s. o absolvování školení a odborné způsobilosti pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu)

Zobrazit více