Bezpečnost práce Liberec - JMK,s.r.o

JMK, s.r.o.
IČ: 622 44 736
DIČ: CZ622 44 736

Mánesova 1324,
470 01 Česká Lípa

Miroslav Michalík
Mobil: +420 603 454 876
E-mail: michalik@jmk07.cz

Antošová Helena
Tel: + 420 737 312 754
E-mail: antosova@jmk07.cz

Komerční banka
č.ú.: 35-8065990267/0100

www.jmk07.cz

%

Kvalitní služby