Zkušenosti

Zkušenosti v oblasti poskytování BOZP a PO

Společnost JMK s.r.o. byla založena už v roce 1995 a zabývá se komplexními službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany zaměstnáváme držitele osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a odborně způsobilé osoby v Požární ochraně (PO).

Certifikace a oprávnění

 • JMK, s.r.o. – certifikát – spolehlivá firma (Informační portál Živé firmy udělil naší společnosti certifikát SPOLEHLIVÁ FIRMA.)
 • Oprávnění – Hasící přístroje (Osvědčení o absolvování odborného školení Kontrolní technik pro provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení – Oprávění Tepostop, s.r.o., Certifikát Hastex a Haspr, s.r.o., Zmocnění Kodreta Štefanov, s.r.o., Certifikát SVHP, Certifikát TUV Nord Czech
 • Oprávnění – Požární klapky (Osvědčení Mandík, a.s. o absolvování školení a odborné způsobilosti pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu)
 • Oprávnění – Tlakové zkoušky (Oprávnění Technické inspekce České republiky k periodickým zkouškám nádob na plyny)
 • Oprávnění OZO v BOZP (Získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • Oprávnění OZO v PO (Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o odborné způsobilosti)
 • Oprávnění PROMAT (Osvědčení o proškolení Miroslava Michalíka k provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení – protipožárních konstrukcí Promat)
 • Osvědčení revizního technika (Osvědčení Miroslava Michalíka jako revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou)
 • Průkaz zdravotnického instruktora ČČK (Průkaz zdravotnického instruktora českého Červeného kříže)

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se naše společnost JMK, s.r.o. může pochlubit širokým portfoliem spokojených zákazníků, mezi které patří následující subjekty:

 • Diamo s.p. – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Dřevovýroba Topa s.r.o. (komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a havarijní prevence)
 • ELGO CZ, s.r.o. – komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a havarijní prevence
 • Ministerstvo obrany (Armáda ČR) – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Ministerstvo vnitra (Policie ČR) – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Město Semily – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Město Stráž pod Ralskem – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Paramo OMA, a.s. – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)
 • Spolana Neratovice, a.s. – komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a havarijní prevence
 • Sport Česká Lípa – komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a havarijní prevence
 • Střední, základní a mateřské školy – komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a havarijní prevence
 • Českolipská teplárenská, a.s. – služby na úseku požární ochrany (hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení)